دسته‌بندی نشده ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
Software Development Life Cycle

منبع: از میان نامه‌های نرگس گزیده: If a low price is more important to you than getting good value for your money, you’re not as prosperous as you think you are. ref: J2ME development forum

دسته‌بندی نشده ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
Developer

تصویر زیر را یکی از دوستانم برایم ارسال کرده بود (محمدرضا). امیدوارم که این تصویر همان طور که باعث خندیدنم شد، شما را نیز بخنداند. گزیده: “Science is a differential equation. Religion is a boundary condition” – Alan Turing

دسته‌بندی نشده ۲ اسفند ۱۳۸۸
Evaluating Software Design Patterns

[Evaluating Software Design Patterns — the “Gang of Four” patterns implemented in Java 6] In this project, we perform an evaluation of the “Gang of Four” design patterns from a practical and experimental point of view using Java 6 as the implementation language. We investigate how Java 6 language features affect the application of the […]

دسته‌بندی نشده ۱ اسفند ۱۳۸۸
کرنا نوازان گیلانی مرثیه می‌دمند

به یاد دیار پدری: کرنا نوازان گیلانی مرثیه می‌دمند گزیده:داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است.

SEMAT ۱ اسفند ۱۳۸۸
SEMAT — Software Engineering Method and Theory

«We are some people who have observed software engineering theory and practice of the past decades and have realized that it is now time to revitalize this discipline. We have been quietly planning a “revolution”.Since then I have advanced gradually. First, I explored this idea by publishing a paper, entitled “In need of a theory […]

دسته‌بندی نشده ۱ اسفند ۱۳۸۸
گردهمایی – هشت

استاد میرقیوم‌نیا، استاد درس فیزیک دبیرستان هستند. هر چند افتخار شاگردی‌شان را نداشتم، ولی از زحمات بی‌دریغشان (آن طور که هم مدرسه‌ای‌ها گفته‌اند)، تشکر می‌کنم. نوشته‌ی ایشان را که یادداشتی بر مطالب وبلاگ است، در اینجا آورده‌ام: «عزیزان بزرگوارم! سلام بر شما! بزرگید که بزرگی را بزرگ می‌دارید! تجلیل از منش‌های بزرگی چون داوری وظیفه‌ی […]

دسته‌بندی نشده ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
وداع دوستان

درست روز گردهمایی یعنی ۲۵ دی‌ماه، نرگس هم به اتفاق همسرش ترک وطن کرد و به سرزمین کانگوروها رفت. برای نرگس و همسرش آرزوی بهترین‌ها را دارم.