عمومی ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
فصل ۱۸- بیش از حد شیفتۀ فناوری نشوید

… می‌خواهم شما را از این واقعیت آگاه کنم که پیروی از اعتقادات جزمی و متعصّبانه می‌تواند بسیار فتنه‌انگیز و مخرّب باشد. همین در مورد تولید نرم‌افزار هم صادق است. داشتن اعتقادات متعصّبانه درباره تولید نرم‌افزار و فناوری هم می‌تواند بسیار مخرّب باشد. با وجودی که ما کسی را به خاطر آن که iOS را […]

خاطرات ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
قضاوت اسمی

پیش‌گفتار: داشتم نوشته‌های لینکدین را می‌خواندم نوشته‌ای توجه‌ام را جلب کرد. در یکی از بحث‌ها که به مهاجرت اشاره می‌کرد، یکی از طرفین نوشته بود: “خیلی خامی. حالا حالاها مونده تا بزرگ بشی و به پختگی برسی. همه این چیزها رو تو یکسال و نیم فهمیدی؟ البته از آدم بی هویتی که ظرف یکسال اسمش […]

گزیده ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
آغاز دومین زندگی

“We all have two lives. The second one starts when we realize that we only have one.” ― Tom Hiddleston

خاطرات ۸ اسفند ۱۳۹۹
مصاحبه استخدامی

پیش‌گفتار: از نگاه من، مصاحبه‌ی استخدامی کار بسیار دشواری است، هم برای مصاحبه‌شونده و هم برای مصاحبه‌کننده. دشوارترین بخش آن از نظر من، “قضاوت شدن” و “قضاوت کردن” است. مصاحبه‌ی نامناسب می‌تواند “فرصت” یک همکاری موفق بین متقاضی و تیم/شرکت را بسوزاند. برداشت من این است که هزینه و هزینه‌ی فرصت مصاحبه با هر متقاضی، […]

عمومی ۵ اسفند ۱۳۹۹
مسافر بی‌قرار

پرسید گر کسی که کجاییم و کیستیم یا در کدام خانه و میخانه زیستیم گویید چون مسافر مجنون و بی‌قرار با عشق آمدیم و گذشتیم و نیستیم خط: دوست بزرگوار، ابوالفضل

هوش مصنوعی ۴ اسفند ۱۳۹۹
یادگیری ماشین با گراف

چند وقتی است که به همراه یکی از دوستان، درس Machine Learning with Graphs دانشگاه استنفورد را هم‌خوانی و دنبال می‌کنیم. چند نکته به نظرم رسید که مناسب دیدم اینجا یادداشت کنم. همان طور که در خود درس گفته شده است “گراف‌ها مرزهای جدید یادگیری عمیق (ِِDeep Learning) هستند“ چرا گراف؟ گراف‌، زبانی عمومی برای […]

اسکرام ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
Establish a Baseline When Playing Planning Poker

… relative estimating like with Planning Poker suffers from a bootstrapping problem: How does a team select the initial estimates to which they’ll compare? My recommendation is that when a team first starts playing Planning Poker, team members identify two values that will establish their baseline. They do this without playing Planning Poker. They do […]