ماندگار ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
مهم‌ترین تصمیم زندگی

مهم‌ترین تصمیم زندگی از دید ریک راس نویسنده کتاب A Perfect Day for Boss Up: How you choose to spend your time is your most important decision in life. گزیده: ندارد.    

ماندگار ۲۵ مهر ۱۴۰۰
زمستان ۱۳۹۴: دوره تحلیل نیازمندی‌ها

    خاطره راهی است برای نگه داشتن آن چه دوستش دارید، آن چه که هستید و آن چه هرگز نمی‌خواهید از دست بدهید. کوین آرنولد

ماندگار ۱ مرداد ۱۴۰۰
ماندگار ۱۷ تیر ۱۴۰۰
ماندگار ۱ خرداد ۱۴۰۰