چابک Agile ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
The Story of XP

from: www.extremeprogramming.org The author of this website is Don Wells. He learned about how teams become unproductive while at Honeywell and General Electric. He then learned a great deal about teams becoming super productive while building expert diagnostic systems for the US Army and Ford Motor Co. Many artificial intelligence practices are now common in […]

عمومی ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
افسوس نخورید!

Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, worst days give lessons, and best days give memories —Richard Feynman

عمومی ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
پایگاه داده گرافی

پیش‌گفتار: هر وقت گذرم به گراف و اصل لانه کبوتری می‌افتد یاد استاد عزیزم آقای دکتر بهروز قلی‌زاده در دانشگاه شریف می‌افتم. یادش به‌خیر همیشه جاده قزوین-زنجان-تبریز یک پای ثابت مثال‌های گراف و مسیریابی ایشان بود. با وجود علاقه‌ام به گراف، در تمام این سال‌ها گذرم به گراف و مساله‌های آن نخورده بود، تا این […]

SEMAT ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
The Essence: Small Set of Universal Software Engineering Endeavors

What is Essence? Essence provides us with a thinking framework that allows teams to understand where they are and acts as a foundation for their way-of-working. At the heart of the Essence approach is the Essence Kernel – a simple state-driven model of software engineering. The Essence Kernel captures the small set of things that […]

چابک Agile ۷ بهمن ۱۳۹۹
فایل ارائه “متدهای چابک برای مدیران” – سال ۹۲

فایل ارائه در اسلایدشیر: www.slideshare.net گزیده: “Agility is principally about mindset, not practices.” ― Jim Highsmith

عمومی ۴ بهمن ۱۳۹۹
یادداشت دکتر لشکربلوکی در ارتباط با هوش مصنوعی

یادداشتی از آقای دکتر لشکربلوکی در کانال تلگرامی ایشان خواندم (اینجا) که در آن به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های پیشرفته اشاره شده بود. برای من آموزنده بود، در نتیجه اینجا یادداشت کردم شاید برای شما هم آموزنده باشد. می‌خواستم بخش‌هایی از آن را بنویسم ولی برای حفظ امانت، همه‌ی یادداشت‌ ایشان را […]

هوش مصنوعی ۴ بهمن ۱۳۹۹