عمومی ۲ فروردین ۱۴۰۳
بهشت راه نرفته!

در تصمیم‌گیری‌ها به ویژه در تصمیم‌گیری‌های فنی، گاهی پیش می‌آید که شما بین دو راهی یا چندراهی تصمیم‌گیری گیر می‌کنید. از آنجا که نمی‌توانید همه‌ی آن راه‌ها را انتخاب کنید، به ناچار یکی را به عنوان تصمیم نهایی انتخاب می‌کنید. این انتخاب چندین ویژگی دارد. اول آن که انتخاب‌ها ما بر اساس اطلاعاتی است که […]

عمومی ۲ فروردین ۱۴۰۳
نوروز ۱۴۰۳

سال نوی همگی مبارک! برای‌تان بهترین‌ها را آرزومندم. شاد باشید و تندرست حافظ منشین بی‌ مِی و معشوق زمانیکه‌ ایّامِ گل و یاسمن و عیدِ صیام است