هوش مصنوعی ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
Awesome Deep Learning

Source: github.com/ChristosChristofidis/awesome-deep-learning Table of Contents Books Courses Videos and Lectures Tutorials Researchers Websites Datasets Conferences Tools Books Deep Learning by Yoshua Bengio, Ian Goodfellow and Aaron Courville (05/07/2015) Neural Networks and Deep Learning by Michael Nielsen (Dec 2014) Deep Learning by Microsoft Research (2013) Deep Learning Tutorial by LISA lab, University of Montreal (Jan 6 […]

فرایند ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
Engineering Playbook

CSE Code-With Customer/Partner Engineering Playbook An engineer working for a CSE project… Has responsibilities to their team – mentor, coach, and lead. Knows their playbook. Follows their playbook. Fixes their playbook if it is broken. If they find a better playbook, they copy it. If somebody could use your playbook, give them yours. Leads by […]

مهندسی نرم‌افزار ۹ فروردین ۱۴۰۰
software developers and deep learning

There are two kinds of software developers: those who already use deep learning, and those who will use deep learning next. François Chollet

هوش مصنوعی ۴ اسفند ۱۳۹۹
یادگیری ماشین با گراف

چند وقتی است که به همراه یکی از دوستان، درس Machine Learning with Graphs دانشگاه استنفورد را هم‌خوانی و دنبال می‌کنیم. چند نکته به نظرم رسید که مناسب دیدم اینجا یادداشت کنم. همان طور که در خود درس گفته شده است “گراف‌ها مرزهای جدید یادگیری عمیق (ِِDeep Learning) هستند“ چرا گراف؟ گراف‌، زبانی عمومی برای […]

عمومی ۴ بهمن ۱۳۹۹
یادداشت دکتر لشکربلوکی در ارتباط با هوش مصنوعی

یادداشتی از آقای دکتر لشکربلوکی در کانال تلگرامی ایشان خواندم (اینجا) که در آن به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های پیشرفته اشاره شده بود. برای من آموزنده بود، در نتیجه اینجا یادداشت کردم شاید برای شما هم آموزنده باشد. می‌خواستم بخش‌هایی از آن را بنویسم ولی برای حفظ امانت، همه‌ی یادداشت‌ ایشان را […]

هوش مصنوعی ۴ بهمن ۱۳۹۹
هوش مصنوعی ۲۴ دی ۱۳۹۹
Machine Learning Canvas

Machine Learning Canvas: A framework to connect the dots between data collection, machine learning, and value creation. Reference: www.medium.com For more information, see this GitHub repository: Louis Erard/Machine-Learning-Starter-Kit.